مقاله روش هاي تکراري شبه نيوتن براي دستگاه هاي معادلات غير خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: روش هاي تکراري شبه نيوتن براي دستگاه هاي معادلات غير خطي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش نيوتن
مقاله روش هاي تکراري
مقاله دستگاه هاي معادلات غيرخطي
مقاله مرتبه همگرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عهدي اقدم صمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضاپور رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قوسي سميرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله اصلاحاتي از روش کلاسيک نيوتن را براي حل دستگاه هاي معادلات غيرخطي تعميم داده و با تحليل همگرايي، مراتب همگرايي هر يک از روش ها را همسان با مرتبه آن ها در حل معادلات غيرخطي به دست آورده‌ايم. شاخص کارآيي هر يک از روش ها را تعيين نموده و روش ها را براي تعيين جواب دستگاه هاي معادلات غيرخطي منتخب به کار گرفته‌ايم. ميزان شاخص ‌هاي کارآيي و آزمون هاي عددي مويد کارايي بهتر و بيشتر روش هاي با مرتبه همگرايي پنج هستند.