مقاله روش هاي سيمپلكس فازي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي) از صفحه ۶۷ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: روش هاي سيمپلكس فازي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي فازي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعداد فازي ذوزنقه اي
مقاله برنامه ريزي خطي فازي
مقاله توابع رتبه بندي
مقاله روش سيمپلكس فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از معرفي منطق فازي در دهه هفتاد و كاربردهاي موفقيت آميز آن در طراحي سيستم هاي كنترلي، به كارگيري اين نظريه در ساير زمينه ها همچون شبيه سازي، هوش مصنوعي، مديريت، تحقيق در عمليات و… گسترش فراوان يافته است. در بسياري از مسايل واقعي كه به وسيله مدل هاي برنامه ريزي خطي فرموله مي شوند ممكن است نوعي عدم قطعيت در برخي پارامتر هاي مدل موجود باشد و اين ابهام مي تواند از نوع احتمالي نباشد يا صريحا پارامتر هاي مدل با اعداد فازي بيان شود. كاربرد فازي در برنامه ريزي رياضي داراي تاريخچه نسبتا طولاني است. مفهوم برنامه ريزي رياضي فازي نخست توسط تاناكا و همكارانش (۱۹۷۴) در چارچوب تصميم گيري فازي ارايه شده توسط بلمن و زاده پيشنهاد شد. نخستين فرمول بندي مساله برنامه ريزي خطي فازي توسط زيمرمن (۱۹۷۸) مطرح شد. بعد از آن مدل ها و روش هاي متعددي پيشنهاد شد. يكي از متداول ترين روش ها براي حل اين مسايل بر اساس مفهوم مقايسه اعداد فازي است. يك روش متداول و مناسب براي رتبه بندي اعداد فازي تعريف يك تابع رتبه بندي از مجموعه اعداد فازي به مجموعه اعداد حقيقي است كه در آن ترتيب وجود دارد. عموما در چنين روش هايي مدل برنامه ريزي خطي فازي به يك مدل برنامه ريزي خطي كلاسيك تبديل مي شود و با استفاده از حل اين مدل جواب مساله اصلي تعيين مي شود. در اين مقاله با استفاده از توابع رتبه بندي خطي ضمن تعريف مفاهيم پايه اي برنامه ريزي خطي كلاسيك در محيط فازي همچون جواب هاي شدني، جواب هاي پايه اي، جواب بهينه، جواب تباهيده، شرايط بهينگي و … الگوريتم هاي سيمپلكس فازي براي حل مسايل برنامه ريزي خطي عدد فازي ومسايل برنامه ريزي خطي با متغيرهاي فازي ارايه مي گردد. الگوريتم هاي ارايه شده براي حل مسايل برنامه ريزي خطي عدد فازي و مسايل برنامه ريزي خطي با متغيرهاي فازي به كار گرفته مي شود و نتايج آن گزارش مي شود.