مقاله روش هاي كاهش توليد پسماند بيمارستاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: روش هاي كاهش توليد پسماند بيمارستاني
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماند بيمارستاني
مقاله مديريت پسماند بيمارستاني
مقاله بهداشت محيط بيمارستان
مقاله كاهش پسماند
مقاله پسماند عفوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصوم بيگي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زارچي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك جمشيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: هدف از اين مطالعه تعيين وضعيت پسماندهاي توليدي در يكي از بيمارستان هاي تهران، به منظور شناسايي منابع و روش هاي كاهش توليد پسماند بود.
روش ها: اين مطالعه از نوع مداخله اي ميداني است. روش هاي موثر در كاهش توليد پسماند به اجرا درآمد و تاثير آن پيگيري شد. جمع آوري داده ها با مشاهده حضوري و تكميل چك ليست توسط پرسشگرها انجام شد و به كمك نرم افزار SPSS13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: جداسازي و جمع آوري جداگانه پسماند هاي شبه خانگي و عفوني، در %۹۶ بخش ها در حالي انجام شد كه پزشكان با مشاركت %۱۰ كمترين و پرستاران با مشاركت %۴۰ بيشترين همكاري را داشتند. از مهم ترين روش هاي كاهش توليد پسماند، ضرورت وجود الگوي صحيح در خريدها، انبارداري، توزيع و مصرف اقلام و تجهيزات و لوازم متناسب با رويكرد كاهش توليد پسماند و نيازهاي بيمارستان بود. علي رغم افزايش ۱۰ درصدي تعداد بيماران بستري نسبت به سال قبل از تحقيق، مقدار پسماندهاي توليدشده تا بيش از %۲۰ کاهش يافت.
نتيجه گيري: با اجراي برنامه هاي ساده در بيمارستان، توليد پسماندها قابل كنترل و كاهش است. كاهش هزينه هاي مديريت پسماندهاي بيمارستاني و كاهش خطرات زيست محيطي آن نيز، با شناسايي و اجراي روش هاي اقتصادي و تكنيكي كاهش يا حذف توليد پسماندها محقق مي شود.