سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن صلواتی – کارشناس آبهای سطحی شرکت سهامی آب منطقه ای غرب

چکیده:

با توجه به اینکه طبق تقسیم بندی های مختلف آب و هوایی کشور ما در منطقه ای نیمه خشک از کره زمین واقع شده و به دلیل بارش کم و پوشش گیاهی نه چندان مناسب هر قطره آب ارزشی حیاتی دارد. به این دلیل سازه هایی که جهت نگهداری، توزیع و انحراف آب ساخته خواهند شد بایست با مطالعات بیشتر و عمیق تری همراه بوده وپارامترهای مختلفی در ساخت انان ملحوظ شود و به خصوص باید در ساخت آنان به بهره برداریهای آتی توجه خاص مبذول گردد. در مورد مستحدثات موجود که درحال حاضر حتی آماری دقیق و رسمی از آنان در دست نیست باید با مدیریتی واحد و جامع ضمن جمع آوری اطلاعات کامل از آنان نسبت به برنامه ریزیهای دقیق اقدام نمود. دستگاه بهره برداری از شبکه ها باید به صورت نیمه دولتی نیمه خصوصی باشد که در عین رعایت برنامه های کلان منطقه ای و فعالیت های موازی با سایر دستگاه های دولتی به علت مشارکت بخش خصوصی فعالیت های آن دارای سمت و جهت بهتری باشد.