سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
علیرضا چگنی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
محسن محمد طاقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان

چکیده:

روش های بهبودو فرآوری بقایای گیاهی و مواد خشبی و کیفیت پایین به چند طریق صورت میگ یرد غنی سازی با آمونیاک: شامل روش های ـ آمونیاک به شکل خالص محلول در آب: معمولا دمواد خشبی یا کاه در این روش به صورت کیشه های مستطیل یا مدور هستند که با کیسه های پلی اتیلن پوشیده می شود و غنی سازی به صورت انفرادی هر کدام از کیسه ها صورت می گیرد که ۳/۷-۳% گاز بر اساس ماده خشک و ۰-۱۵% رطوبت مواد به مدت ۸-۱ هفته غنی سازی صورت می گیرد.