سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل افلاکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

احیای زمینهای نامرغوب جهت ساخت سازه های سبک و سنگین سبب شده است که روشهای ویژه ای برای بهسازی این نوع زمینها چه در سطح زمین و چه تا عمق زیاد ابداع گردد. در این مقاله سعی بر این است که شرح عملکرد بعضی از روشهائی را که در سطح جهان معمول است و در ایران نیز در مواردی بسیار محدود در بعضی از پروژه های عمرانی مورد استفاده قرار می گیرند مورد بررسی قرار دهیم . باشد که با طرح آنها در کنفر انسها و محافل علمی کشور روزبه روز ضرورت گسترش استفاده از این روشها در استفاده بهینه زمین مورد توجه قرار گیرند . به خصوص که در چند ساله اخیر توجه به امر مهم حفاظت محیط زیست و ظرافت موضوع ایجاب می کند که روشهائی نوین و برتر در بهسازی زمین ارائه شود.