سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

موسی کناررودی – دانشجوی کارشناسی ارشد الکترونیک، موسسه آموزش عالی سجاد، مشهد – ایران
هومن نبوتی – استاد یار، گروه برق، موسسه آموزش عالی سجاد، مشهد – ایران

چکیده:

با توجه به پیشرفت روز افزون صنایع گوناگون نیاز به انرژی یکی از مهمترین مقوله های هر توسعه وتکاملی محسوب می شود. بحث تولی د و بهینه سازی مصرف انرژی از چالش های اساسی درهرکشورمی باشد ، در این بین انرژی های غیر فسیلی مانند انرژی باد ، انرژی خورشیدی، زمین گرمائی و زیست توده از راهکارهای جدید تولید انرژی است . در این مقاله به انرژی خورشیدی پرداخته شده است . با توجه به هزینه سنگین تولید انرژی الکتریکی توسط سلولهای خورشیدی اولاً راه کارهای تولید ارزان انرژی الکتریکی در این مقوله همواره مورد نظر بوده و ثانیاً راههای بهینه ی مصرف این انرژی در مصارف عمومی و صنعتی خودچالشی را فراروی متخصصا ن این زمینه قرار – داده است که این موارد بررسی شده است.