سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا شهروی – کارشناس ارشد مهندسی برق جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

مدیریت انرژی امکان استفاده از تجهیزات کارخانجات سیمان را مناسبتر جلوه می دهد . در یک کارخانه، مدیریت انرژی را برای گسترش دهندگان مواد بعنوان یک ضرورت قرار داده است تا میزان تقاضای انرژی برای تجهیزات جدید را کاهش دهد . از طراحان و تولیدکنندگان در قراردادها خواسته می شود که در طرحهایشان حداکثر ذخیره انرژی را داشته باشند . برای بهینه سازی مصرف انرژی در بخش صنعت، لازم است بخشها و واحدهایی که تلفات انرژی بیشتری دارند مورد مطالعه قرار گیرند تا زمینه های صرفه جویی فراهم گردد . در عرصه رقابت جهانی در راس تای تولید هرچه بیشتر کشورها جوامع و صنایعی موفق تر خواهند بود که در این رقابت با تحقیقات و مطالعات موفق به یافتن راهکارهایی جهت جلوگیری از اتلاف در مصرف انرژی شوند . صنعت بعنوان یکی از مصرف کننده های عمده انرژی در جوامع مختلف مطرح است . در چند دهه گذشته، ترقی علمی و تکنولوژیکی در کشورهای جهان و ارتقای بهره وری در عرصه ها و زمینه های مختلف،
مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی بوده است . در طی دهه آینده هزینه های مختلف انرژی بی تردید برای مصارف مختلفی نظیر : گرمایش، سرمایش، روشنایی و نیروی محرکه در فرآیند تولیدات صنعتی و …. رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و در عرصه رقابت جهانی در راستای تولید هرچه بیشتر کشورها، جوامع و صنایعی موفق تر خواهند بود که در این رقابت با تحقیقات و مطالعات، موفق به یافتن راهکارهایی جهت جلوگیری از اتلاف در مصرف انرژی شوند . از طرفی کشور، بی تردید یکی از بزرگترین کشورهای صاحب منابع انرژی است . و همانطور که تجربه ایران وهان در طول دهه های اخیر این قرن نشان می دهد اقتدار سیاسی و استقلال ملی و شکوفایی فرهنگی هر کشوری تابعی از رشد علمی، فنی و اقتصادی محسوب می شود که در عین حال بستگی مستقیم به عواملی نظیر انرژی و بهره وری مطلوب و بهینه از آن دارد . افزایش روز افزون مصرف انرژی در تمام شئون زندگی و محدودیت منابع انرژی از یکسو و مصرف بی رویه آن توسط
جوامع مختلف از سوی دیگر، علاوه بر آلودگی محیط زیست و هدر دادن سرمایه های اصلی و ملی، زندگی آینده بشر را با مخاطره مواجه ساخته است .
اگرچه ایران از غنی ترین منابع انرژی برخوردار است، اما تلف کردن و استفاده نادرست از آن خسارات جبران ناپذیری را بر بودجه سالانه کشور تحمیل می کند . از اینرو استفاده منطقی از انرژی و برنامه ریزی در این زمینه از اولویت ویژه ای برخوردار می باشد . بعنوان مثال در کارخانجات سیمان میزان کاهش پیک از ابتدای سال ۷۷ با نصب کنتور ACM قابل برنامه ریزی بر روی برق ورودی این کارخانجات و دسترسی به اطلاعات مصرف برای ما ممکن می سازد وبا توجه به نمودارها و منحنی های مربوطه، از نظر کاهش مصرف در پیک شبکه و هم از نظر مقدار کم انحراف از معیار موقعیت بهتری را بدست می آوریم . لذا دیده می شود که مدیریت بار جهت کاهش مصرف در پیک در دو کارخانه تهران و آبیک کوششهایی جهت مدیریت بار به چشم می خورد . صنعت سیمان در جهان امروز وظیفه تولید محصولی را در کارهای عمرانی و رفاهی برعهده دارد . استفاده از این محصول نه تنها در عصر حاضر دارای چنین اهمیت خاصی بوده، بلکه در اعصار قبل نیز به گونه هایی متفاوت تاًثیر به سزای خود را در پیشرفت کارها و پروژه های عمرانی و رفاهی نشان داده است . با توجه به روند کارخانه و رشد صنعت سیمان در جهان، اقتصادی ترین ظرفیتهای تولید در حال حاضر با توجه به هزینه های ثابت و متغیر جنبی این صنعت ظرفیت ۴۰۰۰ – ۹۰۰۰ تن در روز می باشد . قدم بعدی بررسی اجمالی الگوهای گذشته مصرف انرژی است که زمینه را برای مطالعات و تحلیلهای بیشتر مهندسی فراهم می آورد .