سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش معدن و علوم وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید آقاجانی – هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، دانشجوی دکتری اکتشافات مع

چکیده:

مقادیر پارامتری و فرضیات هر مدل اقتصادی در معرض تبدیل و تغییر و خطا هستند. آنالیز حساسیت در سطح وسیعی بررسی کننده این پتانسیل های تغییر و خطا و مشکلات ناشی از آنها روی نتایج حاصل از مدل می باشد. روش های آنالیز حساسیت را می توان به سه گروه عمده ریاضی، آماری (احتمالی) و گرافیکی تقسیم بندی کرد.این طبقه بندی کمک می کند که توانایی هر کدام از روش های تحلیل حساسیت را برای انواع مدلها بدانیم و روشهای مناسب را مطابق با فواید هر کدامشان برای تصمیم گیری انتخاب نماییم. روشهای ریاضی برای مدلهای قطعی و احتمالی مفید هستند. روشهای آماری عموما برای مدلهای احتمالی استفاده می شود و روشهای گرافیکی معمولا برای هر دو حالت ریاضی و آماری استفاده می گردد. از روش های گرافیکی برای هر نوع مدلی می توان استفاده کرد. بیشتر تحقیقاتی که در زمینه بررسی اقتصادی بودن طرح های معدنی انجام شده در یک محیط ایستا و پایدار صورت گرفته است. بدین صورت که هدف پیدا کردن روش ها یا الگوهایی بوده که سود را حداکثر نماید. حال آنکه تحقیقات کمی در زمینه حداکثر سازی سود، در مواقع پویایی محیط، صورت گرفته است. کاربرد آنالیز حساسیت با شبکه های عصبی، بهتر از مدلهای رگرسیونی در تعیین پارامترهای حساس که نقش مهمی در متغیرهای وابسته مانند سود کل در یک محیط پویا بازی می کنند، ایفا می نماید. آنالیز حساسیت یک مدل مناسب، می تواند مجموعه ای از متغیرهای ورودی را که تاثیر بیشتری روی متغیر خروجی دارند تعیین نماید. یکی از این مدلها آنالیز جریان نقدی تنزیلی است. بدین منظور ضروری است فاکتورهای اصلی برای تهیه ورودی های آنالیز جریان نقدی تنزیلی مثل "مقدار وزن و عیار یک ذخیره معدنی قابل کار، تولید سالانه کانسنگ و اقلام معدنی قابل فروش، درآمد سالانه حاصل از فروش کالای معدنی، هزینه جاری سالانه تولید، بدهی های سالیانه حقوق دولتی و مالیات ها میزان سرمایه اولیه مورد نیاز برای ساختمان پروژه و یا نگهداری از آن در هنگام عملیات معدنی" برآورد شوند.