سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
محمدرضا افراش – کارشناس ارشد کامپیوتر- نرم افزار
محمد خدامرادی – عضو هیات علمی دانشکاه ازاد اسلامی اهواز ،استاد دانشگاه شهید چمران و دانشگاهای خوزستان
مهرناز فروزان مفرد – کارشناس ارشد کامپیوتر – نرم افزار

چکیده:
موسسات آموزش عالی اغلب کنجکاوند که بدانند آیا دانشجویان طی دوران تحصیلیشان به موفقیت دست می یابند یا نه ، قبل یا حین کلاس های دانشجویان ، موسسات سعی می کنند که درصد موفقیت آنها را تخمین بزنند، اما آیا تخمین زدن میزان موفقییت دانش جویانی که در این کلاس ها شرکت کرده اند امکان پذیر است ؟ آیا ویژگی خاصی از دانشجویان وجود دارد که بتواند با میزان موفقیت آنها در ارتباط باشد؟ آیا اطلاعات مرتبطی از دانش جویان در اختیار موسسات آموزش عالی است که بتوانند بر اساس آنها میزان موفقیت دانشجویان را پیش بینی کنند، پاسخ به پرسش های فوق به طور کلی می تواند با استفاده از ابزار های داده کاوی بدست آید . متاسفانه الگوریتم داده کاوی بر روی مجموعه داده های در مقیاس بزرگ کارایی بهتری دارد، در حالی که داده ها آموزشی که در اختیار موسسات آموزش عالی می باشد ، محدود است . در ذیل مجمو عه داده های با مقیاس کوچک قرار می گیرد، بنابراین، تحقیق بر داده کاوی با مجموعه داده های در مقیاس کوچک تمرکز دارد و هدف آن پاسخ به پرسش های پژوهشی فوق با مقایسه ی دو داده کاوی با ابزار های متفاوت است . نتایج این تحقیق بسیار امیدوار کننده است و موسسات آموزش عالی را تشویق میکند که از ابزاره ای داده کاوی به عنوان بخش مهمی از سیستم مدیریت سطح علمی آموزشی استفاده کنند.