سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویی علوم و فناوری رنگ

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد رضا لقمان استرکی – دانشجوی فوق لیسانس علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاان، ایران

چکیده:

این مقاله مروری بر راهبردهای تهیه نانو ساختارهای یک بعدی (ID) ارائه داده است. ما توجه عمده خود را بر نانو ساختارهای یک بعدی که به روش شیمیایی سنتز شده اند معطوف می کنیم. سپس این رویکرد را در چهار بخش زیر بیان می کنیم: ۱) رشد ناهمسانگرد: که توسط ساختار بلوری ماده دیکته می شود. ۲) رشد ناهمسانگرد محدود شده و هدایت شده با تمپلت های مختلف. ۳) رشد ناهمسانگرد که از طریق استفاده از مواد پوشاننده کنترل می شود. ۴) رویکرد جدید که هنوز به طور کامل توضیح داده نشده است، اما پتانسیل بالایی در تولید نانو ساختارهای ID دارد. در انتهای این مقاله، خواص منحصر به فرد ( از قبیل حرارتی، مکانیکی، الکترونیک، اپتوالکتریک، نوری، نشر میدان) نانو ساختارهای ID ، توضیح داده شده است.