سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا قربانی – شرکت صاایران

چکیده:

امروزه بر خلاف روش های سنتی سازمانی، بنگاه های اقتصادی بر اساس پروژه تقسیم بندی می گردند. و دایما بر تعداد شرکتهایی که برای مدیریت فعالیت های خود به سوی روش پروژه – محور گرایش می یابند افزوده میگردد. از سوی دیگر، برای بقا در بازارهای تجاری ، رقابت پذیری، کسب در آمد وتوسعه اقتصادی – اجتماعی ، انتخاب و اجرا پروژه های تحقیق و توسعه امری اجتناب ناپذیر می باشد. اداره امورتجاری شرکتها، به صورت پروژه – محور برای مدیران آنها چالش های خاصی بوجود آورده است. یکی از بزرگترین چالشها این است که چگونه آنها مطمئن شوند که بیشتر پروژه هایشان در جهت یک استراتژی واحد اجرا می گردند. این مطلب درباره منابع، که می توانند شرکت را در مسیر مورد نظر هدایت کنند نیز صادق است. زیرا منابع خصوصات سرمایه انسانی اختصاص یافته به هر پروژه کمیاب می باشند. این مسئله از زوایای مختلف در ادبیات موضوع مورد بررسی قرار گرفته شده است، ولی هیچیک به صورت کامل به آن نپرداخته اند. در این مقاله به پرسشهایی اساسی شامل: مدیریت سبد پروژه چیست؟ چه روشهایی را در برنامه ریزی سبد پروژه می توان به کار برد؟ چه چیزهاییرا در ایجاد سبد پروژه باید در نظر داشت؟ فرایند مدیریت سبد چیست؟ چگونه مدیریت سبد پروژه به سایر فعالیتهای شرکت مربوط می گردد؟ پاسخ داده می شود.