سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر ارجمندی – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
وحید لطفی – استاد دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهرا

چکیده:

معادلات حرکت سیستم سد و مخزن بر حسب درجات آزادی گرهی دارای ماتریس ضرایب نامتقارن می باشد. در نتیجه محاسبه شکل مدها و فرکانس های طبیعی سیستم مستلزم حل یک مساله مقدار ویژه نامتقارن می باشد. روش مدی درگیر از این شکل مدها استفاده می کند. از سوی دیگر روش مدی غیر درگیر از شکل مدهای جداگانه سد و مخزن استفاده می کند. در این مقاله هر دو روش فوق مورد بررسی قرار گرفته است. درضمن یک سد ایده آل مثلثی به عنوان مثال کنترلی انتخاب گردیده و پاسخ آن برای حالات مختلف با استفاده از برنامه تهیه شده محاسبه شده است. نتایج نشانمیدهد که هر دو روش با افزایش تعداد مدلهای مورد استفاده به پاسخ دقیق همگرا می شوند وروش هایی موثر و کارآمد هستند و هر کدام از مزایا و معایب خاص خود برخوردارند.