سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داوود سوری – عضو هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران
محمد وصال – دانشجوی دکترای مدرسه اقتصاد لندن

چکیده:

بانک ها موسساتی هستند که تعهدان کوتاه مدت را به دارایی های بلند مدت تبدیل می کنند. مشکل اصلی درانجام این فرآیند اجرای یک مدیریت نقدینگی کارامد است، به نحوی که بانک بتواند به درخواست های برداشت از حساب مشتریان پاسخ گفته و درخواست های وام را نیز به خوبی برآورده کند. برای مدیریت نقدینگی باید اجزای مختلفی در تعامل با یکدیگر فعالیت کنند. ساختار سازمانی مناسب، وجود ابزارهای کم هزینه و متنوع و سیستم اندازه گیری و پایش ریسک نقدینگی اجزای یک مدیریت نقدینگی کارآمد را تشکیل می دهد. در سیستم بانکداری اسلامی مشکل اصلی در مدیریت نقدینگی، کمبود ابزارهای کافی است. در سال های اخیر در پاسخ به این نیاز، کشورهای اسلامی به توسعه ابزارهای مدیریت نقدینگی اسلامی اقدام کرده اند. هدف از این مقاله بررسی مختصر ابزارهای متداول مدیریت نقدینگی در بانک های غیر اسلامی و ابزارهای تازه توسعه یافته مدیریت نقدینگی در بانک های اسلامی است.