سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد باقری – کارشناس مرکز مطالعات انرژی
محسن دریانی – کارشناس مرکز مطالعات انرژی

چکیده:

نزدیک به دو دهه است که مباحث صرفه جوئی انرژی در ایران مطرح گردیده است . موضوع انرژی امروزه به عنوان مهمترین دستاورد رویدادهای اقتصادی و سیاسی درجهان امروز جایگاهی انحصاری را به خود اختصاص داده است . دراین میان صنایع سرد کننده یکی از موارد عمده مصرف انرژی در بخشهای خانگی، تجاری و صنعتی را به خود اختصاص داده اند . در این میان سردخانه ها در زمینه صنایع، کشاورزی و بازرگانی از اهمیت به سزایی برخوردار هستند در این مقاله توجه به طراحی صحیح و بررسی ضوابط عملکرد صحیح سردخانه ها و راه کارهایی جهت کاهش مصرف انرژی در سردخانه ها مدنظر قرار گرفته است .