سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدتقی توکلی – محقق ، دانشگاه علمی و صنعتی نروژ (NTNU)
محمدسعید سیف – دانشیار ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

هزینه سوخت یکی از بخش های مهم و تاثیرگذار در هزینه های شناورها است. در این مقاله روشهای مختلفی که برای کاهش مصرف سوخت کشتی در طی سال های اخیر مورد استفاده قرار گرفته است مرور شده است. با توجه به اینکه مقاومت شناور مهمترین پارامتر درمصرف سوخت شناور است. ابتدا، اجزا مختلف مقاومت و روش های کاهش مقاومت بررسی است. همچنینروش هایی از قبیل بهبود فرم بدنه، استفاده از حیات هوا و پوشش های جدید، کاهش وزن و بهبود راندمان سیستم رانش برای کاهش مصرف سوخت مورد بررسی قرار گرفته اند. استفاده از سیستم های پیش برنده جدید ودقت در نگهداری و بهره برداری شناور عوامل مهم دیگری هستند که به آنها اشاره شده است ومی توانند در کاهش مصرف سوخت شناور تاثیر داشته باشند.