سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

فرشاد شیرازی تبار – کارشناسی مهندسی شیمی – صنایع پلیمر
مریم خوش طینت نیکو – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی- طراحی فرایندهای صنایع نفت

چکیده:

آلودگی جیوه در محیط به خاطر خواص غیر عادی و سمیت شناخته شده ی این فلز امری مشکل زا است .وجود جیوه در بدن دارای خطرات عصبی و اثرات سمی به خصوص در زنان باردار و نوزادان است . جیوه از طریق برخی از صنایع وارد محیط می شود. یکی از مهمترین صنایع استفاده کننده ی جیوه در سراسر جهان، صنعت کلرآلکالی است که گاز کلر و سود سوزآور را از محلول آب نمک تولید م یکند. سازندگان کارخانه های کلرآلکالی می توانند از هر کدام از سه تکنولوژی مختلف موجود برای تولید این محصولات استفاده کنند ، در حالی که تنها یکی از آنها، فرایند سلول جیوه ای، خطر آلودگی جیوه را به وجود م یآورد. دو فرایند دیگر که عاری از جیوه هستند، مدت زیادی است که مورد استفاده قرار گرفته، دارای هزینه ی کمتر و بازد هی انرژی بالاتر بوده و خطرات کمتری را برای محیط زیست به همراه دارند