سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آرین توسلی – شرکت تولید ایران تایر

چکیده:

پس از تقاضای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۵ در سازمان تجارت جهانی با اهداف تعدیل تعرفه های گمرکی، رفع محدودیت های بازرگانی، از میان بردن موانع غیر تجاری و تبعیض های مربوطه، بهبود کیفیت زندگی از طریق اشتغال، افزایش تولید، افزایش بهروری و افزایش درآمدها و مقدمات انجام شده در سالهای اخیر که امکان عضویت ایران را محتمل تر نموده است چنان چه هر یک از عناصر فوق را در موقعیت فعلی برای صنعت تایردر ایران مورد ارزیابی کارشناسانه قرار دهیم در خواهیم یافت که منتجه رعایت مقررات WTO، فشار بیشتر بر تولید کنندگان غیر کارآمد جهت بهبود کارایی ( کیفیت بهتر، قیمت پائین تر و دسترسی بیشتر به بازارها و رضایت خریداران) و یا ترک عرصه تولید خواهد بود.
پیوستن ایران به WTO در حقیقت به منزله فرو ریختن دیوارهای موجود بین ما و کشورهای پیشرفت جهان است و اینجاست که ضرورت ایجاد کمیته تحقیق صنایع به منظور تدوین سیاستهای اصئلی قبل از پیوستن به بازار تجارت جهانی به ویژه صنعت تایر در ایران که از نظر تکنولوژی و قیمت تمام شده تولن رقابت با رقبای آسیایی را نخواهد داشت. در واحدهای صنعتی اجتناب ناذیر می باشد.