سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس معادن روباز ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن مومیوند – استادیار دانشکده فنی ، گروه مهندسی معدن، دانشگاه ارومیه

چکیده:

بررسی فنی و اقتصادی یکی از مراحل مهم در طراحی معدن است، به طوریکه می تواند راهنمای مفیدی در استخراج معدن باشد. یک پروژه معدنی بر اساس پارامترهایی نظیر درآمد سالیانه، هزینه جاری، استهلاک ، سود، مالیات، سود خالص، نقد رسیده، نقد رفته و سرمایه ثابت ارزیابی می شود. درارزیابی این پارامترها نرخ تورم (ارزش زمانی پول) محاسبه شده است. هزینه سرمایه گذاری در طول عمر مفید تجهیزات مستهلک شده و وجوه استهلاک سالیانه بصورت یک ارزش فعلی سالهای متوالی توزیع می گردد. اما وجوه استهلاک سالیانه و ارزش آینده تجهیزات (ارزش دفتری دارائی ها) در رابطه با ارزش زمانی پول می تواند افزایش یابد. استهلاک در سوددهی ، مالیات و جریاننقدینگی در جدول جریان نقدینگی تنزیل یافته در طول عمر مفید یک پروژه معدنی موثر است. روش جدیدی باملاحظه ارزش زمانی پول (ضریب تورم) جهت تعیین استهلاک، ارزش اسقاط، ارزش اینده تجهیزات و دیگر پارامترها در جدولجریان نقدینگی تنزیل یافته ارائه شده است. جریان نقدینگی، قیمت تمام شده، ارزش فعلیخالص ، دوره (زمان) برگشت سرمایه که از پارامترهای تصحیح شده درجدول جریان نقدینگی تنزیل یافته حاصل می شوند، می تونند ارزش واقعی داشته باشند.