سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا رخشنده رو – استادیار گروه آب بخش راه و ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
علی خوش فطرت – دانشجوی دکترای عمران – آب دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اس

چکیده:

متداولترین روش برای آنالیز سیگنالها روش تبدیل فوریه می باشد. این روش برای مطالعه سیگنالهای ایستا که از بر هم نهی سیگنالهای خطی مستقل تشکیل شده باشند، قابل کاربرد است. از سوی دیگر نوسانات سیگنالهای مربوط به بسیاری از داده های صنعت گاز بطور شدیدی ناایستا می باشند و تبدیل فوریه برای آنها قابل استفاده نمی باشد. با استفاده از تحلیل به وسیله ویولت می توان ساختار مقیاس های ذاتی و زمانی سیگنال ها را بصورت تکی یا بصورت مجموعه برای یافتن همبستگی بین سیگنالها مطالعه نمود. بنابراین با تحلیل به وسیله ویولت می توان بر محدودیت های روش سنتی تحلیل فوریه فائل آمد . در این مقاله ضمن معرفی روش ویولت، جدیدترین کاربردهای تحلیل به وسیله ویولت در زمینه صنعت گاز بررسی و مطالعه می گردد.