سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ناصر طالب بیدختی – استاد بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز
علی خوش فطرت – دانشجوی دکتری بخش مهندسی راه و ساختمان دانشگاه شیراز

چکیده:

متداولترین روش برای آنالیز سیگنالها روش تبدیل فوریه میباشد . این روش برای مطالعه سیگنالهای ایستا که از برهم نهی خطی سیگنالهای خطی مستقل تشکیل شده باشند، قابل کاربرد است . از سوی دیگر نوسانات سیگنالهای مربوط به داده های علوم آب بطور شدیدی ناایستا میباشند و تبدیل فوریه برای آنها قابل استفاده نمی باشد . با استفاده از تحلیل به وسیله ویولت می توان ساختار مقیاس های ذاتی و زمانی سیگنال های هیدرولوژیکی یا هواشناسی را بصورت تکی یا بصورت مجموعه برای یافتن همبستگی بین سیگنالها مطالعه نمود . بنابراین با تحلیل به وسیله ویولت میتوان بر
محدودیت های روش سنتی تحلیل فوریه فائق آمد . در این مقاله کاربرد تحلیل به وسیله ویولت در زمینه مطالعه نوسانات دبی رودخانه ها نشان داده می شود .