سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین خیری – دانشگاه علوم ریاضی دانشگاه تبریز
رامله قاسم خانی – دانشگاه پیام نور مرکز تبریز

چکیده:

در این مقاله به معرفی روش پروفر برای محاسبه مقادیر ویژه و تخمین خطا در مسائل اشتورم- لیوویل می پردازیم. روش پروفر از دسته روش های پرتابی بوده و علاوه بر اینکه از هزینه محاسباتی کم برخوردار است، می تواند با تخمین خطا، تقریب های بدست آمده برای مقادیر ویژه را بهبود دهد. همچنین روش پروفر مقیاس شده را بیان و آن را با روش های دیگر مقایسه می کنیم و نیز کارآیی روش های بیان شده را با چند مثال عددی روی مسادل منظم و منفرد نشان می دهیم.