سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهرداد ستایش نظر – دانشگاه تربیت مدرس
محمودرضا حقی فام – دانشگاه تربیت مدرس
حسین سیفی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

طی چند دهه اخیر، همراه با توسعة چشمگیر روشهای محاسباتی، انواع روشهای پخش بار که برای محاسبة حالات سیستم قدرت کاربرد دارند؛ ارائه شده است . در زمینة مطالعة رفتار سیستم در معرض اغتشاش نیز، روشهای پخش بار گوناگونی به کار گرفته می شود . در اغلب این روشها، با استفاده از تقریب های خطی یا مرتبة دوم، تغییرات ولتاژ شین های مصرف را محاسبه کرده و سپس حالت سیستم بعد از وقوع اغتشاش را تعیین می کنند . در روشهای مذکور، دقت کمتر از سرعت مورد توجه قرار گرفته و درحقیقت تعادلی بین افزایش سرعت و کاهش دقت صورت می گیرد . در این میان با توجه به ماهیت غیرخطی شبکه در حلقة توان راکتیو، یافتن روشی موثر که بتواند مقادیر ولتاژهای سیستم در معرض اغتشاش را محاسبه نماید، گامی مهم در بررسی قابلیت اطمینان سیستم قدرت خواهد بود . در این مقاله روشی سریع برای محاسبة ولتاژها ارائه شده است و برخلاف بسیاری از روشها، غیرخطی بودن معادلات پخش بار را درنظر می گیرد .
نتایج مطالعات این روش برای سیستم استاندارد ۵۷ شینه IEEE ، کارآیی این روش را نشان می دهد .