سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سینا کوثری موحد – دانشگاه فردوسی مشهد
رضا قاضی – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این مقاله روش جدید تعیین قیمت مکانی سرویس دهی یا هزینه ترانزیت برق از مبادی ورودی انرژی الکتریکی به هر گره در شبکه توزیع ، در یک سیستم تجدید ساختار یافته ، ارائه شده است . در این روش تابع هزینه ترانزیت برق ، میزان مشارکت هر گره برحسب مکان و نقطه کار سیستم ، در هزینه های سالیانه برنامه توسعه و اصلاح شبکه ، تجدید حیات شبکه فرسوده ، تلفات ، سرویس و نگهداری شرکت توزیع را براساس قاعده بازگشتی پیشنهادی محاسبه می کند . بدین ترتیب تاجران خرده فروش برق ، هزینه تمام شده انرژی الکتریکی تحویلی به مشتریان در نقاط مختلف را خواهند داشت .