سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرزانه احمدی – کارشناسی ارشد مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

جستجوی محل چشم از جمله چالشهای پردازش تصویر به شمار می رود که از مهمترین کاربردهای آن می توان به چشم نگاری تشخیص چهره و تشخیص حالت چهره در تصاویر ثابت و متحرک اشاره کرد دراین مقاله روشی پیشنهادی برای جستجوی چشم درتصویر ارائه شده است دراین روش ابتدا محلعنبیه در تصویر جستجو شده و سپس با استفاده از نتیجه این جستجو حالت چشم تعیین می شود در مرحله بعد محلدقیق عنبیه تعیین و گوشه های چشم آشکار می گردد درصد موفقیت این روش ۹۳/۶درصد است این روش به چرخش چشم و حالت آن بازیابسته بودن چشم حساس نمی باشد.