سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – دانشیار گروه راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی اسدامرجی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته راه و ترابری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

شیوه های مختلفی از مدیریت طبیعی و بحرانها در نقاط مختلف اجرا می گردد که موجب پیشگیری یا کاهش حوادث ناشی از بلایای طبیعی از جمله زلزله می باشد که این امر برای ایران با توجه به قرارداشتن روی کمربند آلپ-هیمالیا و با در نظر گرفتن تراکم جمعیتی و منابع طبیعی لازم و ضروری می باشد. یکی از مهمترین مراحل مدیریت حوادث که موجب کاهش یا عدم وقوع حوادث مرگبار همراه با خسارت فراوان مالی می گردد شناسایی حوادث ناشی از بلایای طبیعی و پیشگیری ازآنهاست. اقدامات پیشگیرانه با مجموعه فعالیتهایی اطلاق می گردد که احتمال ووقه یک حادثه را کاهش داده و یا از بین می بردو یا اثرات یک حادثه غیر قابل انتظار را محدود می نماید. یکی از اثرات ناگواری که زلزله موجب می گردد، خرابیها و خساراتی است که بر راهها می گذرد و وسعت این خسارت در جاده های کوهستانی به سبب شرایط طبیعی و نوع حوادثی که ایجاد می نماید بیشتر می باشد. حوادث ریزشی ازجمله ریزش کوه و سنگ، بهمن و لغزش از مواردی است در هنگام زلزله به طور حتم دراین نوع محورها روی می دهد و به همین سبب لزوم و اجرای طرحهای پیشگیرانه و ایمنی جاده ها ضروری است روش کار به صورتی است که با استفاده از داده های زمین شناسی، توپوگرافی، هواشناسی و تاریخچه وقوع حوادث محدود نقاط اطراف جاده که در معرض ریزش های دامنه ای است شناسایی و با بکارگیری داده های ترافیکی و تصادفات و تلفات بر اثر این حوادث تحلیل خطر و اولویت بندی ایمن سازی اطراف جاده به عنوان اولین مرحله مدیریت بحران صورت می پذیرد.