سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

حسین حسین پورصیام – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن ، پژوهشگاه صنعت نفت
علی اکبر رحیمی بهار – کارشناس ارشد مهندسی اکتشاف معدن ، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده:

در این مقاله به تحلیل بسط مدلهای مربوط به شیل با استفاده از نمودارهای متقاطع تخلخل موثر- مقاومت ویژه حقیقی متاثر از گروه شیل (Ash) در سه حالت لایه ای ، پراکنده و شیل کل خواهیمپرداخت. با استفاده از روشهای ارایه شده در این مقاله می توان تحلیل واقع بینانه ای از مخازن نفتی که دارای شکستگی های طبیعی است به دست آورد. پاسخ معادلات برای مدلهای مذکور امکان
ایجادنمودارهای متقاطع را برای محاسبه درصد اشباع شدگی آب ، خواهند داد . سه پارامتر مهم درروشهای پیشنهاد شده عبارتند از : ١- مقدار ( m )یا پارامتر تخلخل که نباید برابر با( ٢ ) در نظرگرفته شود و باید بصورت آزمون و خطا تعیین شود. ٢- مقاومت ویژه آب( Rw ) که در مخازن آبدار قابل تعیین است. ٣- تمام لایه های شیلی که تحلیل می شوند می توانند در یک نمودار متقاطعشامل تخلخل و مقاومت ویژه متاثر از گروه شیل (Ash) نمایش داده شوند، حتی زمانیکه حجم شیل بطور یکنواخت و پیوسته تغییر کند. در ادامه مقاله به ذکر دو نمونه مطالعه موردی خواهیم پرداخت که شامل نمودارهای متقاطع هستند که ابزارهای بسیار مفیدی در ارزیابی وتحلیل مدلهای شیل لایه ای ، پراکنده و کل می باشند.