سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد کرمی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
علی قنبری پور – کارشناسی ارشد خوردگی دانشگاه شهید باهنر کرمان
عبدالمجید جعفری – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ناحیه پایداری یونها، اکسیدها و سایر ترکیبات موجود فلزات درمحلول های آبی توسط نمودارهای پوربه نشان داده می شود. خطوط مرزی کهحد بین دو ناحیهرا نشان می دهند و از اطلاعات ترمودینامیکی محاسبه می شوند، بیانگر پتانسیل تعادلی بین دو جزا بر حسب تابعی از pH می باشن. لذا با استفاده از یک برنامه کامپیوتری ، نه تنها می توان با سرعت بالا این کار را انجام داد، بلکه مجموعه ارزشمندی نیز تهیه خواهد شد که اطلاعات بسیار سودمندی را می توان از آن بدست اورد. برنامه قادر است معادلات واکنش را نوشته، موازنه نمونه و در نهایت معادلات خطوط را ترسیم کرده و نواحی پایداری اجزاء مختلف یک عنصر را تعیین نمای. منطبق برنامه بسیار ساده بوده که البته پس از بررسی اکثریت نمودارهای موجود در اطلس، به آن دست یافتیم.اساس رسم مرحله به مرحله است و هر ترکیب جداگانه و از پتانسیل های منفی تا مقادیر مثبت، به ترتیب ناحیه پایداری آن تعیین شده و در نهایت کلیه نواحی در کنار یکدیگر قرار داده شده تا کل نمودار یک عنصر دلخواه حاصل شود. این کار را به دوصورت می توان انجام داد که یک بار ناحیه به ناحیه انجم شود که سرعت رسم بدین طریق پایین است و فقط هنگامی که بخواهیم جزئیات را چک کنیم مطلوب است و روش دیگر استفاده از امکانات موجود می باشد که در این حالت دیاگرام و سوپرایمپوز نمودن آنها با سرعت بالایی انجام می شود. برنامه تهیه شده به زبان Delphi، یکی از سریعترین برنامه های کاربردی حال حاضر تحت ویندوز، میباشد.