سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا فلاحی –
بابک امیدوار –
کیوان کریم لو –

چکیده:

از آنجا که تاکنون در هیچیک از مراکز علمی و دانشگاهی ایران، تحقیق جامعی در خصوص نحوه تدوین طرح های مدیریتی ریسک تدوین و نگارش نشده است، لذا ضروریست که بمنظور دریافت روش کلی تدوین طرح های مدیریتی ریسک – علی الخصوص طرح مدیریت ریسک زلزله – در دانشگاه ها، از مقالات و تحقیقاتی که در سطح جهان در ارتباط با این موضوع انجام شده است بهره گرفت.
بدین منظور و در راستای دستیابی به چارچوبی کلی در جهت نحوه تدوین استاندار جامع مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه ها، مراحل دستیابی به طرح های مدیریتی ریسک چندین دانشگاه معتبر جهان در سه قاره آمریکا، استرالیا و اروپا مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
در مقاله حاضر تلاش شده است تا ضمن مقایسه فعالیتهای مرتبط با مدیریت ریسک زلزله در دانشگاه های فوق الذکر، بمنظور استفاده بهینه از نتایج، به دسته بندی اقدامات انجام شده، پرداخته شود.