سال انتشار: ۱۳۶۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جواد ساعی – مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

از آنجا که تأسیسات تلمبه ذخیره ای (Pumped Storage Plant) سیاه بیشه در آینده نه چندان دور بکار خواهد افتاد، باید سعی شود از نظر بالا بردن اطمینان سیستم برق و همینطور از نظر اقتصادی بهترین بهره برداری از آن به عمل آید . در این مقاله از روش کنترل بهینه (Optimal Control theory) برای این منظور استفاده شده است . در این راه مدل ریاضی مناسبی تهیه وروش حل آن ازطریق اصل بهینه یابی گسسته "Discrete Maximum Principle" نشان داده شده است . برای تفهیم بهتر مسئله برنامه کامپیوتری تهیه شده در مورد یک سیستم برق نمونة حاوی تأسیسات تلمبه ذخیره ای بکار برده شده و نتیجه مطلوب بدست آمده است