سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: نهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آیدین مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
منصور وفادوست – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حجم زیاد اطلاعات پزشکی دیجیتال و پهنای بزرگ این تصاویر، باعث شده است تا فشرده سازی این تصاویر به صورت یک نیاز ضروری نمود پیدا کند. در مقاله حاضر، فشرده سازی تصاویر پزشکی با استفاده از فراکتالها و با اعمال اصلاحاتی در جهت بهینه سازی آن مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی این روش، که آن را روش توابع تکراری بلوکی – وفقی بهبود یافته (Improve Adaptive Paritioned Iterated Function System (IAPIFS نامیده ایم، حاکی از افزایش کیفیت تصویر بازسازی شده، افزایش سرعت کت کردن و بازسازی تصویر و همچنین افزایش نرخ فشرده سازی در مقایسه با روش های قبلی می باشد.