سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس تخصصی پایش وضعیت و عیب یابی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا مسعودی – شرکت فنی و مهندسی البرزتدبیرکاران – شرکت نفت ایرانول
زهرا کوهی – شرکت فنی و مهندسی البرزتدبیرکاران – شرکت نفت ایرانول

چکیده:

آنالیز روغن به عنوان یکی از روشهای مراقبت وضعیت Condition Monitoring (CM) و به منظورکنترل وضعیت ماشین آلات ، پیشگیری از فرسایش و توقف ناگهانی آنها و اجتناب از هزینه های اضافی ، مورد استفاده قرار می گیرد . در این راستا، کنترل کیفیت مواد مصرفی ( روغن / فیلتر ) یکی از مهمترین اهداف پیاده سازی برنامه CMبه حساب می آید . مصرف و بکار گیری روغنهای دارای خواص مناسب فیزیکی و شیمیائی اثر قابل توجهی در افزایشعمر و یا کاهش استهلاک موتور ماشین آلات خواهد داشت . در همین ارتباط، روغنهای چنددرجه ا ی (Multi- grade) با هدف بهبود روانکاری موتورها در شرایط کاری و دمائی متفاوت بکار برده می ش ود . از طرف دیگر ، کنترل کیفیت این نوع روغنها در مقایسه با روغنهای تک درجه ای ، از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد . در این تحقیق، ضمن بیان معیارهای انتخاب روغن موتور مناسب و مزیتهای استفاده از روغن موتورهای چنددرجه ا ی، به کمک روشهای آنالیز روغن، تحقیقاتی در مورد یکی از ویژگیهای مهم این روغنها، یعنی آزمایش پایداری برش ی (Shear Stability) ، انجام شد . در این مطالعه سعی شده است برخی از روغنهای چنددرجه ا ی موجود در بازار مصرف کشوراز نظر این ویژگی، مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد