مقاله روندهاي كلان نظام بين الملل در آغاز هزاره سوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات سياسي و بين المللي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۴۲ منتشر شده است.
نام: روندهاي كلان نظام بين الملل در آغاز هزاره سوم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روندهاي کلان نظام
مقاله افکار عمومي
مقاله سازمان هاي تروريستي
مقاله جهاني شدن
مقاله منطقه گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديلمي معزي امين
جناب آقای / سرکار خانم: رفيع حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مقاله شناسايي روندهاي کلان در نظام بين الملل در آغاز هزاره سوم ميلادي است. از اين رو اين سوال مطرح بود که نظام بين الملل پس از فروپاشي شوروي داراي چه فرايندهاي کلاني است که بازيگران را در اتخاذ خط مشي سياست خارجي محدود مي کند؟ پژوهش نشان مي دهد که مواردي نظير گسترش نقش افکار عمومي ملي و جهاني، افزايش اهميت و جايگاه سازمان هاي تروريستي در ناامني جهاني، توسعه امواج دموکراسي خواهي و افزايش تعداد نظام هاي دموکراتيک، فرايند چند بعدي جهاني شدن، تحول در گفتمان امنيت و چند لايه شدن آن و در نهايت منطقه گرايي اقتصادي و امنيتي هستند که نظام بين الملل را متاثر ساخته اند. لذا دولت ها صرف نظر از محدوديت هاي ساختاري با محدوديت هاي فرآيندي نيز مواجه هستند و ناچارند که چنين محدوديت هايي را در اتخاذ و اجراي سياست خارجي در نظر گيرند.