سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

CRAIG MUIR – از مدیران ارشد SGS سوئیس
میرمحمد روزبه – قائم مقام مدیر عامل شرکت SGS ایران

چکیده:

[بخشی از مقاله به زبان فارسی و بخش انتهایی به زبان انگلیسی است]

هرچه رقابت در بازار تولیدات و خدمات بیشتر می شود و انتظارات مشتریان روز افزون تر می گردند بهمان نسبت وجوه تمایز بین محصولات یا خدمات مشابه باریکتر شده و مشتریان بیش از پیش نیاز به مولفه های بارز و معیارهای تعیین کننده دارند و لذا امروزه تولید کنندگان معتبر و ارائه کنندگان خدمات قابل اعتماد تمهیدات جدیدتری را درجهت حفظ بازارهای خود و ایجاد ویژگی های رقابتیپایدار بکار می گیرند.
در این راستا شرکتهای معتبر و پیشرو دیگر به مشخصه های قرار دادی یا استانداردی اجباری و آئین نامه ای اکتفا نمی کنند و همواره درصدند ابزارهائی را به کارهائی که موجد اطمینان مشتری و ارتقاء نام محصول باشد.یکی از این ابزارها گواهی شخص ثالث تایید کننده محصول یاخدمات است که دامنه بهره گیری از آن در حال افزایش می باشد و شاهد گسترش فزاینده این فعالیت ها هستیم.
گواهی محصول که بطور سنتی در اغلب کشورهای جهان در انطباق با استانداردهای ملی یا بین المللیو معمولا از طریق اعطای مجوز بهره گیری از علایم ملی استاندارد انجام می گرفت درسالهای اخیر تا حدودی جنبه منطقه ای و گاه بین المللی یافته و میرود که بیشاز پیش جهان را شمول گردد.