سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدباقر گلستان – مدیر محیط زیست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
شهرام مشعشعیان اصل – کارشناس محیط زیست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
احمد سواری – دانشیار و رئیس دانشگاه علوم دریائی خرمشهر

چکیده:

به علت رشد سریع جمعیت در دهه های اخیر و افزایش آب مصرفی و به تبع آن میزان آلودگی ورودی به منابع آب سبب نامناسب شدن آن برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی ، صنعت وشرب شده است . کیفیت آب آبیاری در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ورود آلاینده ها به سیستم منابع آب می تواند سبب بروز اثرات زیان آوری بر کیفیت آب پائین دست گردد . لذا پیش بینی غلظت آلاینده ها در نقاط مشخصی از اهمیت بسزائی در اقدامات بازدارنده و همچنین جلوگیری از مصرف آب آلوده میتوان نمود .همچنین افزایش نسبت سدیم به منیزیم و کلسیم باعث محدودیت استفاده در مصارف کشاورزی می گردد . علاوه بر موارد فوق ترکیبات شیمیایی آب نیز بایستی به گونه ایباشند که دارای سولفات بالا نباشد . بدین جهت بررسی کیفی آب در پائین دست رودخانه در محدوده کشت و صنعت فارابی از اهمیت بسزائی برخوردار است . در این تحقیق با استفاده از داده های آزمایشات کیفی آب ، اداره کنترل کیفی سازمان آب و برق خوزستان در طی دوره آماری (۸۴-۱۳۷۸) در ایستگاه آبسنجی دارخوین و نتایج آزمایشات مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر در دوره های اندازه گیری شده در سالهای گذشته از ساحل سمت چپ رودخانه کارون در ۳۵ کیلومتری جنوب شرقی اهواز در مجاورت شبکه آبیاری و زهکشی کشت و صنعت فارابی پارامترهایی مانند :
(BOD5- COD- DOCL- SO4- HCO3- SO42- Ca2+- Mg2+- Na+- T.S.S-T.D.S-EC)
مورد بررسی قرار گرفته است . به گونه ای که افزایش غلظت بیش از حد مجاز یون های مذکور، مصارف صنعتی ، کشاورزی و شرب را با محدودیت جدی روبرو می کند .استفاده از آزمون آماری student=t و مقایسه میانگین برای پارامترهای کیفیت با توجه به مقدار پارامترهای کیفی در شبکه به روند یابی این پارامترها در کانال آبیاری و زهکشی تا مصارف مختلف پرداخته و پارامترهایی که از مقدار استاندارد فراتر رفته تشخیص داده شد .