سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میرخالق ضیاء تبار احمدی – ا ستاد دانشگاه مازندران
مژگان طاهری – کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه مازندران
افشین یوسف گمرکچی – کارشناسی ارشد سازه های آبی،مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ق

چکیده:

خاک موجود در دشت ها و مسیل رودخانه ها و اراضی دلتایی حاشیه دریاها در صورتی که سیلابها ما نعی برای کشت و کار نباشد بهترین خاک کشاورزی در مناطق پرباران قلمداد می شوند . لیکن عواملی همچون بالا آمدن آب دریا، وجود زمینهای اشباع، خطر سیل خیزی توسط رودخانه ها و دریاها، خطر نفوذ آب شور و رسوب گذاری بالا و … از عوامل محدود کننده توسعه در این مناطق بوده است. در این پژوهش تاثیر بالا آمدن آب دریا روی روند تخلیه زهکش های منتهی به دریا در منطقه دلتایی گیلان مورد بررسی قرار گرفته است . در این تحلیل، روندیابی جریان با استفاده ازمدل کامپیوتری HEC-RAS و تاثیر شرایط مرزی بالا آمدن آب دریا در حال و آینده انجام گر فت و نتایج روندیابیجریان بیانگر آن است که قسمتی از سیستم زهکشی منطقه در بازه تحت تاثیر بالا آمدن آب دریا قرار می گیرد که در این بازه ها، نوسانات شدید سطح آب، مشکل ماندابی شدن و خطر توسعه سیل در حال و آینده بوقوع می پیوندد