سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین همایش آموزش معماری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

غلامرضا اکرمی – استادیار دانشکده ی معماری دانشگاه تهران
مینو قره بیگلو – عضو هیئت علمی دانشکده ی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

آیا یک معمار قادر است مدرسه ای طراحی کند که کالبد آن به بسط قوت خلاقیت و کاهش ناهنجاری های اجتماعی و درونی دانش آموزان کمک کند؟ پاسخ به این سوال نیاز به درکی صحیح و آگاهانه از عوامل تاثیرگذار بر موضوع ( طراحی مدرسه) نظیر معنای خلاقیت، آشنایی با تئوری های جدید یادگیری، شناخت همه جانبه ی کاربران مدرسه و … دارد. تا ضمن سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوطه بتوان با ارائه ی فکری نو و متفاوت راه حل مناسبی عرضه نمود. دراین مقاله تلاش شده است با اشنایی اجمالی با موضوعات فوق، همچنین ارائه ی نظریاتی در باب اهمیت شناخت کافی از موضوع مورد طراحی، نقش تعاملی محیط فیزیکی مدارس در پیشبرد یا سرکوب خلاقیت کودکان و همچنین بهره جستن از این تعامل صحیح به عنوان یکی از ابزارهای آموزش و عوامل موثر بر یادگیری به بحث اصلی این مقاله تحت عنوان فرایند طراحی خلاقانه ی مدرسه پرداخته شود. در نهایت با بررسی یک نمونه ی تجربه شده در فرایند طراحی مدرسه در دانشگاه هنر اسلامی تبریز، به تبیین هرچه بیشتر و واضح تر این بحث پرداخته شده است.