مقاله روند آينده شاخص بهاي چوب و محصولات چوبي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۹ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: روند آينده شاخص بهاي چوب و محصولات چوبي در ايران
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص قيمت
مقاله نرخ افزايش سالانه قيمت
مقاله چوب و محصولات چوبي
مقاله روند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات كشكولي علي
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده حيدر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شاخص قيمت چوب و محصولات چوبي نماد وضعيت بازار اين محصولات مي باشد. افزايش جهاني شاخص قيمت محصولات چوبي آزادي واردات آن ها و متعاقبا نوسان شديد قيمت و تقويت نيروي ضعيف کننده توليدکنندگان داخلي همراه با عدم اطمينان به سرمايه گذاري، کاهش کيفيت محصولات داخلي، ذهنيت منفي مصرف کنندگان به محصولات داخلي، صدور محصولات نامرغوب و در مقابل قيمت پايين محصولات چوبي ايران و نزديکي کشور به بازار مصرف، پيشينه تحقيق مي باشد. حال سوال اساسي اين است که روند آينده شاخص و نرخ افزايش سالانه قيمت فرآورده هاي چوبي چگونه است؟ با عنايت به اين سوال روش شناسي تحقيق تحليلي و تخميني بوده و با استفاده از تکنيک هاي پيش بيني با روش روند و معادله هاي رگرسيوني و بر اساس فرمول هاي درصد خطا و فرمول پرداخت يک بار به آزمون سوال پرداخته شد. يافته هاي تحقيق با درصد خطاي کم (ميانگين براي کل توليدات با روش روند: ۷/۶ درصد) نشان مي دهد که شاخص قيمت در سال هاي آينده افزايش خواهد داشت (ميانگين روش روند براي کل توليدات در سال ۱۳۸۸: ۶/۳۲۸ درصد و در سال ۱۳۸۷: ۳۰۸ درصد) ولي نرخ افزايش سالانه قيمت ها (نرخ تورم) کم خواهدشد (ميانگين روش روند براي کل توليدات از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵: ۷۵/۴ و براي داده هاي واقعي از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵: ۳۱/۱۰) و وضعيت بازار اين محصولات شرايط بهتري نسبت به قبل خواهد داشت. آزادي واردات چوب و محصولات چوبي بر روي قيمت آن ها اثر کنترلي دارد. از اين رو نيروي ضعيف کننده رقيبان خارجي در برابر توليدات داخلي وجودخواهد داشت. ولي اگر شرايط فن آوري باعث عرضه اين محصولات با قيمت پايين شود و به زراعت چوب و کيفيت محصول توجه شود، شرايط موجود بهبود مي يابد و محصولات با قيمت خوب به بازار کشورهاي همسايه عرضه خواهند شد.