مقاله روند تحقيقات علوم دارويي در ايران در مقايسه با کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي: يک مطالعه علم سنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱۴۱ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: روند تحقيقات علوم دارويي در ايران در مقايسه با کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي: يک مطالعه علم سنجي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داروسازي
مقاله شيمي دارويي
مقاله داروشناسي
مقاله پايگاه هاي اطلاعاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسگرپور بيتا
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي آرش
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كبريايي زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: يونسيان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش اساسي داروها در سلامت جامعه، تحقيقات علوم دارويي جايگاه ويژه اي در نظام ملي پژوهش سلامت کشورها دارد. از طرف ديگر، سياست گزاري و برنامه ريزي براي فعاليت هاي پژوهشي آتي، نيازمند ارزيابي توصيفي و نقد توليد علم در دهه هاي گذشته است. هدف از انجام مطالعه حاضر، ارزيابي روند تحقيقات علوم دارويي ايراني منتشر شده در نشريات بين المللي و مقايسه آن با ساير کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي از طريق تحليل علم سنجي در طي سال هاي ۱۹۹۶ لغايت ۲۰۰۶ ميلادي بود.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه بوم شناختي و ابزار مطالعه، پايگاه هاي داده ايISI: Web of Science ، Scopus و International Pharmaceutical Abstract (IPA) بود. مستندات نمايه شده در حيطه موضوعي علوم دارويي (داروسازي، فارماکولوژي، سم شناسي و شيمي دارويي) طي ۱۱ سال (۲۰۰۶-۱۹۹۶ ميلادي) براي ايران و ۱۳ کشور منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي در اين سه پايگاه مورد جستجو قرار گرفته، از نظر کمي اندازه گيري و تحليل شد. تحليل داده ها با استفاده از دو نرم افزار Excel و SPSS انجام گرفت.
يافته ها: در مجموع ۱۱ سال اخير، کشور ايران از نظر تعداد اسناد علوم دارويي نمايه شده در بين کشورهاي خاورميانه و آفريقاي شمالي در هر سه پايگاه داده اي WOS،Scopus و IPA رتبه دوم را پس از کشور مصر دارد. تحليل روند مستندات علوم دارويي پايگاه هاي مذکور در طي اين سال ها بيانگر آن است که در سال هاي ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶، رتبه ايران در دو پايگاه WOS و Scopus به مقام اول ارتقا يافته و اين موضوع در سال هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ در پايگاه IPA نيز صادق است. رتبه بندي تعداد تطبيق يافته اسناد علوم دارويي کشورهاي مورد مطالعه بر اساس درآمد ناخالص ملي (GDP) و جمعيت هر کشور، بيانگر رتبه چهارم ايران در پايگاه داده اي Scopus و IPA و رتبه پنجم در پايگاه داده اي WOS است.
نتيجه گيري: در سال هاي اخير کشور ايران از نظر توليد مطلق علوم دارويي در بين کشورهاي مورد مطالعه توانسته است به رتبه اول دست يابد. حفظ اين مقام در سال هاي آينده، نيازمند برنامه ريزي و توجه کافي به بهره برداري از پتانسيل دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي در حوزه علوم دارويي و علوم بين رشته اي است.