سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش کشوری سلامت شیر از تولید تا مصرف و اهمیت تغذیه ای آن
تعداد صفحات: ۱
نویسنده(ها):
مجید جوانمردداخلی – دانشیار گروه صنایع غذایی و تبدیلی، پژوهشکده فناوریهای شیمیایی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی، ایران – تهران.

چکیده:
شیر مخلوط پیچیده ای از آب، پروتئین ها، چربی ها، کربوهیدرات ها، آنزیم ها، ویتامین ها، و مواد معدنی است. به دلیل ترکیب خاص و نزدیک pH آن به خنثی، آن را به یک محصول بسیار فاسد شدنی با پتانسیل فساد بالا است که نتیجه آن کاهش کیفیت و ایمنی می باشد.بسته بندی دارای نقش های عمده ای در صنایع غذایی از جمله مهار رشد و گسترش عوامل فساد و بیماریزا، حفظ کیفیت، راحتی، و ارتباطات می باشد. شیر تازه به دلیل فساد سریع و استعداد به آلودگی به عوامل بیماریزا، نیاز به بسته بندی وی‍‍ژه خواهد داشت. در این مطالعه به تاریخچه و روند تحول بسته بندی شیر از آغاز تا کنون پرداخته شده است. انواع بسته بندی های سنتی تا بسته بندی در شیشه، بسته بندی پلاستیکی و غیره مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه به بکارگیری انواع روش های نوین بسته بندی شیر تازه اشاره شده و اهمیت آنها در بهبود کیفیفت شیرهای تازه عرضه شده خواهیم پرداخت. به فناوری های معرفی شده برای استفاده از بسته بندی های فعال و هوشمند برای شیر اشاره خواهیم نمود. در ادامه در هرمورد مثال هایی با ارایه روش انجام بسته بندی و تاثیرات این بسته بندی ها در بهبود کیفیت و ماندگاری شیر تازه خواهیم پرداخت. یکی از موضوعات بسیار مهم در بسته بندی مواد غذایی استفاده مجدد از پلاسیتک های بازیافتی و استفاده مجدد در بسته بندی مواد غذایی می باشد. شیر تازه یکی از مهمترین مواد غذایی است که از دسته از مواد برای بسته بندی آن استفاده می شود. در بخشی از این مطالعه به کارکرد های بسته بندی های بازیافتی برای بسته بندی شیر تازه، مزایا و خطراتی که باید در استفاده از این مواد بازیافتی مورد توجه قرار گیرد اشاره می نمائیم.