سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

برهان ریاضی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

ایران کشوری پهناور با تنوع شرایط و عوامل محیطی است و آن را میتوان گنجینه ای از تنوع زیستی به حساب آورد قرار داشتن کشور ما در کمربند خشک و نیمه خشک جهانی بر حساسیت اراضی در برابر تخریب محیط افزوده است. در نتیجه مدیریت صحیح محیط زیست طبیعی در چنین سرزمینی در گرو رعایت دقیق موازین اکولوژیک است.