مقاله روند تشکيل و چگونگي فعاليت کميته هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي آموزشي تابعه دانشگاه علوم پزشکي کاشان (۱۳۸۶) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۷۷ تا ۳۸۱ منتشر شده است.
نام: روند تشکيل و چگونگي فعاليت کميته هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي آموزشي تابعه دانشگاه علوم پزشکي کاشان (۱۳۸۶)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کميته بيمارستاني
مقاله ساختار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: شكري زاده آراني ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: مبارک قمصري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهاني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکيده: با توجه به نقش کميته هاي بيمارستاني در کمک به برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي فعاليت هاي بيمارستاني، پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت کميته هاي بيمارستاني در بيمارستان هاي آموزشي کاشان صورت گرفت. روش پژوهش، مصاحبه با مسئولين کميته هاي بيمارستاني و مشاهده صورتجلسات کميته ها بود. تعداد جلسات تشکيل شده، ۴۰۲ جلسه و ميانگين تعداد اعضاي شرکت کننده در جلسات، ۷ نفر بود. از کل ۲۰۶۸ مصوبه، ۱۲۹۲ مصوبه تحقق يافته بود. با تشکيل منظم و کارآمد کميته هاي بيمارستاني، کيفيت خدمات بهداشتي و درماني و ساير عملکرد بيمارستاني ارتقاء يافته و به تبع آن رضايت مشتريان بيمارستان فراهم مي شود.