سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی بازرسی فنی و آزمون غیرمخرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – استادیارگروه مکانیک، دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، کارشناس شرکت ت
وحیدرضا نعمتی – کارشناس شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران.

چکیده:

بررسی و کنترل روند کاهش ضخامت در المانهای تحت دما و فشار بالا در یک بویلر نیروگاهی و پیش بینی زمان تعویض این المانها قبل از تخریب و یا از کارافتادگی آنها محور اصلی این مقاله می باشد. برای این منظور در چهار واحد یک نیروگاه بخاری، تست ضخامت سنجی بر روی لوله های سوپر هیتر و ری هیتر نهایی در فواصل زمانی تعمیرات دوره ای واحدها به روش آلتراسونیک انجام پذیرفت. پس از استخراج مقادیر ضخامت لوله ها و محاسبه حداقل ضخامت مجاز برای هر سری از لوله ها (با توجه به جنس، دمای کاری، فشار و قطر لوله ها) به طور جداگانه گرافهایی مبتنی بر موقعیت اندازه گیری و حداقل ضخامت مجاز رسم شد. نتایج حاصل از بررسیهای مقایسه ای بین ضخامت اندازه گیری شده و مقادیر مجاز منجر به شناسایی نقاط بحرانی و محلهای مستعد به از کار افتادگی المانهای مذکور گردید. بدین ترتیب پیشنهاد گردید نیروگاه در فرصت موجود نسبت به تهیه لوله ها که معمولا زمان زیادی برای تهیه آنها از طریق خارج کشور می شود اقدام نموده و در زمان تعمیرات اساسی واحد نسبت به تعویض لوله ها اقدام گردد. در سایر نقاط با توجه به شرایط موجود توصیه گردید تا زمان تعمیرات اساسی بعدی و بررسی مجدد، المانهای مورد نظر تحت شرایط سرویس دهی قرار گیرند.