سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی قنات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هادی پوردارا – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران
مسعود زینی – دانشگاه یزد، دانشکده مهندسی عمران

چکیده:

بعلت عدم وجود دیدگاه کلان نگر و سهولت دسترسی به وسایل مکانیکی و الکتریکی جدید و سرعت بهره برداری ظاهری از این وسایل و محاسبات کوتاه مدت در اکثر پروژ های آبی بخصوص در نیم قرن اخیر، قناتها که ارزشمندترین سرمایه های ملی ما بوده اند مورد بی مهری قرار گرفته وب سیاری از آنهاعملا از چرخه آب خارج شده اند.
در این مقاله، با بررسی آمار قنوات موجود در یزد و مقایسه قناتهای بایر و دایر، در اثر تغییرات تراز سطحی آب زیر زمینی، روند تغییرات و تخریب و بایر شدن قناتهایی یزد مورد مطالعه و بررسی قرارگرفته و درصد قناتهای دایر نسبت به کل مشخص گردیده است و با توجه به مزایای همیشگی قنات نسبت به چاه و مطالعه علل رکود قناتها، راهکارهایی برای حفظ قناتهای باقیمانده ارائه گردیده است.