سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا زمانی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان، مدیر دپارتمان اندازه گیری مشخصه
حسین مثقالی – کارشناس ارشد اداره کل سواحل و بنادر ، سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

در این مقاله بر اساس فعالیتهای مشترک پژوهشکدهعلوم و تکنولوژی زیر دریا و اداره کل سواحل و بنادر در رابطه با طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات اندازه گیری مشخصه های دریایی کشور به بررسی تکنولوژی بکار رفتهدر ساخت بویه های موج نگار ایران پرداخته خواهد شد همچنین ارزیابی تکنولوژی موجود با تکنولوژیهای بکار رفته در ساخت بویه های موج نگار از دهه ۸۰ تاکنون، بخش دیگری از مقاله را به خود اختصاص داده است. در همین بخش از تجربه تست تجهیزات بویه نروژی شرکت نفت خزر که توسط پژوهشکده در حال انجام است استفاده گردیده و نتایج مقایسه ارائه خواهد گردید.
نهایتا در ادامه مقاله بر اساس کارهای انجام شده دورنمای صنعت ساخت بویه های موج نگار ایران، توانمندیهای موجود در داخل کشور و برنامه های مشترک سازمان بنادر و پژوهشکده علوم و تکنولوژی زیر دریا معرفی خواهد شد.