مقاله روند فراغني شدن تالاب انزلي با استفاده از اطلاعات ده ساله ۱۳۷۱-۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در محيط شناسي از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: روند فراغني شدن تالاب انزلي با استفاده از اطلاعات ده ساله ۱۳۷۱-۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب انزلي
مقاله فراغني شدن
مقاله نيتروژن
مقاله فسفر
مقاله كلروفيل a

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاجاني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خداپرست شريفي سيدحجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: بابايي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني علي
جناب آقای / سرکار خانم: دادي قندي عظمت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب انزلي در حاشيه جنوب غربي درياي خزر با ويژگي هاي منحصر به فرد خود در سال ۱۳۵۴ در فهرست كنوانسيون رامسر قرار گرفت. در حال حاضر اين تالاب دچار مشكلات متعددي است كه فراغني شدن از پيامدهاي بارز آن است. ورودي هاي تالاب انزلي در روند يوتريفيكاسيون آن موثر بوده و بخش هاي شرقي و مركزي را بيشتر تحت اثر خود قرار مي دهند. بررسي حاضر طي سالهاي ۱۳۷۱ تا ۱۳۸۱ در ايستگاههاي موجود در پيكره تالاب انجام گرفت. درجه يوتريفيكاسيون با استفاده از مدل هاي مختلف تعيين سطح تروفي سنجش شد و مقادير كلروفيلa، نيتروژن كل و فسفات كل به عنوان مشخصه هاي مورد نياز در مدل ها بر اساس روش هاي استاندارد اندازه گيري شدند. نتايج بررسي ها نشان داد كه مقدار كلروفيل a در اكثر نقاط بالاتر از ۲۵ ميكرو گرم در ليتر، مقادير نيتروژن بيشتر بين ۰٫۵ تا ۱٫۵ ميلي گرم در ليتر و فسفر كل بين ۰٫۰۵ تا ۰٫۱۷ ميلي گرم در ليتر بوده است. بر اساس آستانه وضعيت هاي مختلف تروفي مشخصه هاي مذكور ۸۷ تا ۱۰۰ درصد تالاب انزلي يوتروف شده در حالي كه اين رقم در سالهاي اوليه حدود ۴۶ تا ۹۰ درصد بوده است. بر اساس مدل يوتروفي فسفات به ازت، سير صعودي يوتريفيكاسيون طي سالهاي مورد بررسي مشاهده شده. اما بخش هاي عمده تالاب در مرحله نهايي مزوتروف قرار دارد. ميانگين مقدار اين نمايه در سالهاي انتهايي بررسي حدود ۴۶ محاسبه شده كه با توجه به ساير خصوصيات زيستي تالاب انزلي و در مقايسه با برخي درياچه هاي اليگو مزوتروف رقم پاييني محسوب مي شود. بر اساس اين نمايه كمتر از ۵٫۲ درصد گستره تالاب يوتروف به شمار مي رود. تالاب انزلي گنجايش جذب و هضم مواد مغذي وارده بر خود را ندارد و متوقف كردن روند رو به رشد آن بايد در برنامه هاي احياي تالاب قرار گيرد. بهره گيري از نتايج مطالعات گذشته و بازبيني برخي از توصيه ها كمك موثري در كنترل فراغني شدن تالاب انزلي خواهد كرد.