مقاله روند مرحله به مرحله نارسايي کليه در بيماران پيوندي با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۵۸۵ تا ۵۹۱ منتشر شده است.
نام: روند مرحله به مرحله نارسايي کليه در بيماران پيوندي با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيوند کليه
مقاله اختلال عملکرد
مقاله تحليل بقا
مقاله رد پيوند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلخالي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي زاده ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: غفاري مقدم علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: علي رغم بهبود پيامدهاي کوتاه مدت پيوند در دو دهه اخير، پيامدهاي طولاني مدت، بهبود چنداني نداشته است. اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي، از شايع ترين علل از دست رفتن کليه است. در اين مقاله، الگو، زمان انتظار و نرخ گذر از مراحل مياني، در بيماران اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي بررسي مي شود که در پيش بيني نتيجه پيوند نقش مهمي دارد.
روش بررسي: در يک مطالعه تک مرکزي گذشته نگر، ۲۱۴ بيمار با اختلال عملکرد مزمن کليه پيوندي، مراجعه کننده طي سال هاي ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ به درمانگاه فوق تخصصي نفرولوژي بيمارستان امام دانشگاه علوم پزشکي اروميه بررسي گرديد. عملکرد کليه با شاخص GFR ارزيابي و برمبناي راهنماي باليني NKF و KCOQI در هر ويزيت طبقه بندي گرديد. داده ها با روش کاپلان ماير تحليل بقا آناليز شد.
يافته ها: ميزان خام رد کليه پيوندي با حذف موارد فوت، %۲۶٫۶ طي متوسط زماني انتظار ۸۱٫۷ ماه است. ۱۰۰ درصد افراد با ميانگين زماني انتظار ۲۶٫۳ ماه از مرحله يک به دو رفته اند احتمال گذر از دوم به سوم برابر %۸۸٫۹ با ميانگين زمان انتظار ۲۵٫۵ ماه، گذر از سوم به چهارم برابر %۵۵٫۷ با ميانگين زمان ۲۴٫۹ ماه و گذر از چهارم به پنجم برابر ۵۳٫۵ با متوسط زمان ۱۸٫۲ ماه است. به طور کلي شتاب گذر از رتبه i به j بيماراني که در زمان شروع فرآیند کاهشي در مرحله سه از GFR قرار دارند، سريع تر از رتبه هاي دو و يک است.
نتيجه گيري: وضعيت بيمار طي سال اول بعد از پيوند از عوامل مهم و تعيين کننده در نرخ گذر از مراحل مياني و رد کليه پيوندي مي باشد. اقدامات درماني در جهت جلوگيري از تخريب عملکرد در يک سال اول باعث بقا طولاني مدت پيوند مي گردد.