سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

امیر البدوی – بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس کرامتی – بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

اگرچه در سالهای اخیر مطالعات فراوانی در راستای درک تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر بهره وری سازمانها انجام گرفته است، ولی هنوز سوالات فراوانی فرا روی محققین باقی مانده است . درحالیکه برخی از این تحقیقات رابطه مثبت معنی داری را بین افزایش بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و افزایش بهره وری نشان می دهند برخی دیگر از تحقیقات این رابطه مثبت معنی دار را نشان نمی دهند . در این مقاله ضمن مرور تحقیقات قبلی، سه رویکرد تحقیقاتی شناسائی وارائه شده است . این سه رویکرد می توانند بیانگر سیر تکاملی تحقیقات بوده و دیدگاه محققین وچالشهائی را که با آن رو برو بوده اند مشخص کند . آشنائی محققین ایرانی بادیدگاهها و نتایج کارهای تحقیقاتی در این سه رونکرد ، به آنها کمک می کند تا برای یافتن تاثیر تکنولوژی اطلاعات بربهره وری از رویکردی استفاده کنند که منجر به نتایج بهتری خواهد شد