سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ربابه شیخ الاسلام – دفتر بهبود تغذیه جامعه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
زهرا عبدالهی –

چکیده:

در ایران کمبود ریز مغذیها از شیوع بالایی برخوردار است بررسی ملی تعیین وضعیت ریزمغذیهای آهن، روی، ویتامین A و D که در سال ۱۳۸۰ در گروه های سنی مختلف، در ۱۱ اقلیم کشور انجام شده است حاکی از آن است که کم خونی در حدود ۳۸درصد کودکان ۱۵-۲۳ ماهه وجود دارد و در برخی از مناطق به حدود ۶۰ درصد در مناطق روستایی می رسد. مجموعه اطلاعات موجود حاکی از آن است که شیوع کم خونی در کودکان زیر ۲ سال افزایش یافته است. مقایسه کم خونی و کمبود آهن در دختران نوجوان ۱۴-۲۰ ساله در طی دو بررسی کشوری در سال های ۷۴ و ۸۰ نشان می دهد که کم خونی از ۳۱% به ۲۸% و کمبود آهن از ۳۹ به ۲۵ درصد کاهش یافته است. اما همچنان مشکل از شیوع بالایی برخوردار است و در مورد زنان باردار مقایسه اطلاعات موجود نشان می دهد که کم خونی و کمبود آهن همچنین در این گروه قابل توجه است.