مقاله روند پيشرفت علم ايران در رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي: مطالعه علم سنجي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران از صفحه ۳۳ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: روند پيشرفت علم ايران در رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي: مطالعه علم سنجي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشاورزي و منابع طبيعي
مقاله علم سنجي
مقاله علم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي خالخيلي طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: حياتي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت و ارزيابي وضعيت توليد علم و فعاليت هاي پژوهشي امري ضروري براي برنامه ريزان و سياست گذاران توسعه علمي کشور است. يکي از کارآمدترين شيوه هاي بررسي وضعيت کلي پژوهش، استفاده از مطالعات علم سنجي (Scientometries) است و مهمترين قسمت علم سنجي، تعداد و کيفيت مقاله هاي علمي منتشر شده در مجله هاي معتبر بين المللي است. اين تحقيق با هدف بررسي روند پيشرفت علم ايران در رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي در طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ و مقايسه آن با ۹ کشور منتخب ديگر، با استفاده از دو پايگاه اطلاعاتي SCI (ازISI ) و CAB Abstract طراحي و اجرا گرديد. دليل انتخاب اين دو پايگاه اين بود که SCI (ازISI ) با نمايه گري حدود ۲۴۰۰ مجله و محاسبات استناد ها و غيره در علوم پايه به ويژه در شيمي شهرت فراواني يافته و CAB نيز بيشترين پوشش مجلات علمي عمده کشاورزي و منابع طبيعي را در بين ۷ پايگاه بزرگ و مطرح را داشته و افزون بر آن مجلات علمي داراي خلاصه انگليسي (مانند مجلات داخلي ايران) را نيز نمايه کرده و به طور تخصصي در زمينه هاي کشاورزي و منابع طبيعي بالغ بر ۹۰۰۰ مجله و مدارک علمي را نمايه مي نمايد. بر اساس نتايج تحقيق، تعداد مقالات علمي ايران طي سال هاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ در اکثر رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي رشد قابل ملاحظه اي در اين دو پايگاه اطلاعاتي داشته است. بيشترين رشد توليدات علمي در پايگاه CAB مربوط به رشته آب و خاک با ميانگين ۱۵۲ درصد در سال، و پس از آن جنگل داري و محيط زيست، کشاورزي فني، صنايع غذايي، ترويج و آموزش کشاورزي، ماشين هاي کشاورزي و شيلات با ميانگين رشد ساليانه ۱۰۸، ۹۶، ۷۷، ۷۱، ۶۸ و ۵۴ درصد مي باشند. مجموع مقالات ايران در رشته هاي کشاورزي و منابع طبيعي در دو پايگاه اطلاعاتي SCI و CAB Abstract در طي اين دوره به طور متوسط ساليانه ۳۰ و ۳۴ درصد رشد نشان مي دهد. رتبه ايران از نظر حجم توليدات در پايگاه  SCIاز رتبه نهم در سال ۲۰۰۲ به رتبه هشتم در سال ۲۰۰۶ و از نظر پايگاه CAB از رتبه هفتم به رتبه چهارم در بين ۱۰ کشور مورد مطالعه طي اين دوره ارتقا يافته است.